CESTOVNÉ VÍZUM – POVOLENIE VSTUPU

Potrebujete vízum? S našou pomocou ušetríte čas.

Cestovní víza a vstupní povolení

Radi vám zaistíme víza, povolenie vstupu a ostatné služby s vízom spojené

  • Okrem leteniek vám zaistíme cestovné víza a služby s vízom spojené.
  • Zaistenie cestovných víz môže byť doplnkom ktorejkoľvek z našich služieb a rovno tak vám môžeme zaistiť víza samostatne. Vízum nie je viazané na využitie ďalších služieb z širokej ponuky našich produktov.
  • Zaisťujeme víza do všetkých krajín, s ktorými má Česká republika vízovú povinnosť a ktorých ambasáda či konzulát sú bežne dostupné (Praha, Brno, Viedeň atď.)
  • Cestujúcim poskytujeme komplexné informácie týkajúce sa vízových povinností v uvažovanej destinácii.
  • Zaisťujeme turistické víza, služobné víza a aj tranzitné víza.

Do ktorých krajín je vízum alebo vstupné povolenie potrebné?

Pred odjazdom do ktorejkoľvek krajiny mimo Európsku úniu odporúčame overenie podmienok vstupu. Do niektorých krajín je nutné mať vízum aj v prípade, že použijete jej letisko len pre prestup – tzv. tranzitné vízum. Na jeho nutnosť našich klientov priebežne upozorňujeme.

Cestujúcim odporúčame podávať žiadosti o cestovní víza s dostatočným predstihom a k žiadosti doložiť všetky požadované dokumenty. Naši cestovní konzultanti vám s skompletovaním dokladov ochotne pomôžu. Pre úplnosť je nutné upozorniť, že udelenie víza je len v kompetencii príslušných zastupiteľských úradov a proti jeho zamietnutiu nie je odvolanie.

Legislatíva platná pre vstupné víza

Pri zaisťovaní víz sa riadime zákonmi a predpismi, ktorý znenie je dostupné tiež na stránkach Ministerstva zahraničných vecí Českej republiky. Náš tým priebežne sleduje aktuálne požiadavky na vstupné víza a snaží sa na jednotlivé podmienky klientov upozorňovať už pri návrhu cesty. V prípade, že si u nás necháte spracovať návrh cesty, ktorý zahrnuje lacné letenky s prestupom, navrhneme vám aj prípadné tranzitné víza, ak ich krajina prestupu vyžaduje.

Vízum pre cudzincov

Ak potrebujete vízum pre občana inej štátnej príslušnosti, je nutné na to upozorniť, aby sme s touto skutočnosťou počítali. Konzuláty cudzích krajín v Českej republike nie vždy umožňujú vybavenie víza pre cudzích štátnych občanov. V takých prípadoch budeme hľadať iné riešenia.

Bezpečnostná situácia v zahraničí

U ciest do špecifických oblastí odporúčame preveriť aktuálnu bezpečnostnú situáciu, požiadavky na vakcináciu a ďalšie aspekty pobytu. V našej agentúre vám okrem víza zaistíme rovnako letenky pre študentov, lacné letenky pre rodiny a skupiny, letenky pre firmy a ďalšie služby.

Kde vám s vízovou povinností pomôžeme?

Všetky informácie - časovú náročnosť a zoznam dokladov potrebných k vybaveniu víza vám poskytneme na základe konkrétneho požiadavku pre danú destináciu. Kontaktovať nás môžete telefonicky na čísle +420 596 123 456, nebo e-mailom: viza@svet-letenek.cz

Šetríme váš čas i peniaze!